Avrupa Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlikler Çerçevesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlik Profilleri

Türkiye Yükseköğretim Yeterlik Düzeyleri ve Kredileri

ISCED Eğitim ve Öğretim Temel Alanları