Öğrenme kazanımları yazarken;

“öğrenir, bilir, anlar, belirler, takdir eder, kavrar, aşina olur, farkında olur, inanır, ilgilenir, takdir eder vb.” (“Learn, Know, Understand, Determine, Appreciate, Grasp, Become familiar, Believe, Be Interested” ) gibi ölçme zorluğu gösteren fiilerin kullanılmaması gerekmektedir.

Öğrenme kazanımları yazarken yukarıdaki fiillerin yerine;

“ayırt eder, seçer, birleştirir, açıklar, yorumlar, değerlendirir, belirler, listeler, uygular, sıralar, çözüm üretir vb.” (“Distinguish between, Choose, Assemble, Adjust, Identify, Solve, Apply, List, Evaluates, Explains etc.”) aktif fiiller tercih edilmelidir.

İlgili kaynak: Declan Kennedy, Áine Hyland, Norma Ryan: “Writing and using learning outcomes: a practical guide”, article C 3.4-1 in Eric Froment, Jürgen Kohler, Lewis Purser and Lesley Wilson (eds.): EUA Bologna Handbook – Making Bologna Work (Berlin 2006: Raabe Verlag) http://www.eua.be/index.php?id=129