Genel Kategorisi Arşivi

Toplam 2 Kayıt

Öğrenme Kazanımları Yazarken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Öğrenme kazanımları yazarken; “öğrenir, bilir, anlar, belirler, takdir eder, kavrar, aşina olur, farkında olur, inanır, ilgilenir, takdir eder vb.” (“Learn, Know, Understand, Determine, Appreciate, Grasp, Become familiar, Believe, Be Interested” ) gibi ölçme zorluğu gösteren fiilerin kullanılmaması gerekmektedir. Öğrenme kazanımları yazarken yukarıdaki fiillerin yerine; “ayırt eder, seçer, birleştirir, açıklar, yorumlar, değerlendirir, belirler, listeler, uygular, sıralar, […]